آرشیو برچسب ها : کاربرد های پلیسی و جلوگیری از سرقت و جرایم دوربین های مدار بسته

کاربرد های پلیسی و جلوگیری از سرقت و جرایم دوربین های مدار بسته در زمینه سرقت و جرایم  نقش بسیار موثری دارند، چه در زمینه رانندگی و چه در زمینه های جنایی، دوربین های نا محسوس هم بطور چشمگیری رواج یافته است، به عنوان مثال می توانیم به دوربین های  دستگاه خود پرداز  اشاره کنیم. […]