مقالات

05مرداد 1396

(BMS (Building Management System یا سیستم مدیریت ساختمان، سیستمی است، که بر ساختمان ها نظارت داشته و در مواقع لازم با توجه به شرایط محیطی، تغییرات لازم را به طور خودکار اعمال می نماید . این سیستم می تواند با توجه به کاربری ساختمان طراحی و اجرا شده و بر کلیه فعالیت­ ها اعم از […]