سیستم اعلان حریق

23آبان 1396

عوامل ایجاد حریق بسیار متنوع بوده و همچنین در تمامی ساعات شبانه روز امکان بروز آن می‌رود، لذا امروزه سیستم های اعلان حریق ایجاد گردیده است، که می‌تواند در لحظات اولیه حریق آن را شناسایی کرده و مراتب را به یک مرکز کنترل ارسال نموده و از آن طریق بلافاصله توسط آژیر به ساکنین اعلام […]