Attachment: برق اضطراری – یو پی اس

برق اضطراری شامل ولتاژ پایین dc و در حدود ۶ و ۱۲و ۲۴ ولت میباشد