بر آورد سطح سيگنال درآنتن مرکزی


بر آورد سطح سيگنال درآنتن مرکزی برای طراحی صحيح سيستم مهم و اساسی است.
لذا با استفاده از يك انتن با بهره مشخص (در صورت امكان همان آنتنی كه نصب خواهد شد) و يك تلويزيون رنگی قابل حمل و نقل و يك ميدان سنج میتوان مقدار سيگنال را در محل نصب آنتن تعيين كرد.
در محل هايی كه سيگنال ضعيف است محل آنتن بسيار حساس است.
ممكن است در يك محدوده 15 متری تفاوت های فاحشی در مقدار سيگنال وجود داشته باشد.
ارتفاع آنتن نيز در مقدار سيگنال موثر است ولی اين مطلب را بايد در نظر داشت كه هميشه ارتفاع بالاتر باعث ايجاد سيگنال بيشتر نمی شود.

 بلكه بايد مناسب ترين ارتفاع را با آزمايش به دست آورد.
ميدان سنج نيز برای اندازه گيری سيگنال دريافت شده برای هر كانال به كار می رود.

اين تست بايد در چند جای سايت انجام گيرد و بهترين محل برای آنتن انتخاب گردد.

 در صورتی كه آنتن به دقت انتخاب شود حتی می تواند بعضی تداخل ها را از بين ببرد.

 با استفاده از تلويزيون رنگی می توان كيفت سيگنال را در هر كانال مشخص كرد و در صورت وجود تداخل امواج، اثر آن را روی تصوير مشاهده نمود.

انتخاب پيش تقويت كننده (PRE AMPLIFIRE):

در محل هايی كه سيگنال ضعيف است ممكن است تقويت اوليه سيگنال لازم شود.

در انتخاب پری آمپلی فاير بايد چهار نكته را براي آنتن مرکزی درنظرگرفت:

1- پوشش باند فركانسی

2- بهره(GAIN)

3- مقدار نويز

4- توان خروجی
پری آمپلی فاير ها به صورت UHF يا VHF يا VHF/UHF ساخته شده اند بعضی از آن ها دارای مسدود كننده های موج FM هستند تا اگر دريافت FM باعث ايجاد نويز شود آن را بلوكه كنند.
پری آمپلی فاير بايد سطح سيگنال كافی برای آمپلی فاير توزيع را فراهم كند.

هنگام استفاده از آمپلی فايرهای تك كانال هم ممكن است يك پری آمپلی فاير لازم شود تا سيگنال كافی برای عمل كرد صحيح AGC فراهم گردد.

مقدار نويز توليد شده توسط پری آمپلی فاير يا همان عدد نويز(noise figure) نيز بايد پايين باشد تا كيفيت سيگنال حفظ شود.

تغذيه پری آمپلی فاير كه در نزديكترين فاصله از آنتن نصب شده است از طريق يك منبع تغذيه در داخل ساختمان نيز ممكن است و پس از كاهش دادن ولتاژ به مقدار لازم توسط خطوط سيگنال به پری آمپلی فاير اعمال می شود.

توجه كنيد بين منبع تغذيه و پری آمپلی فاير يك اسپليتر معمولی قرار ندهيد چون باعث اتصال كوتاه منبع تغذيه می گردد. از مبدل تطبيق امپدانس نيز نبايد استفاده نماييد.

پردازش و تركيب سيگنال:
عمل پردازش سيگنال توسط فيلترها – مسدود كننده ها – تركيب كننده ها و تضعيف كننده ها انجام می گيرد. در صورت لزوم از مبدل فركانس UHF به VHF نيز می توان استفاده كرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *